Gnutella2/pl

From Envy Wiki
Jump to: navigation, search
TranslateMe.png  Translation

This page has new contents or important changes, and needs to be translated to other languages.

e
Locked Screen.png  Stable Content

The information on this page should apply to all Envy versions provided there are no major changes.

e
Clock25.png  Recovered

translation in progress STILL

e

Czym jest Gnutella2?

Gnutella2 (G2) jest siecią P2P obecnie wspieraną przez Envy. Envy to wiodąca sieć P2P Envy, stworzona i założona przez Michela Stokesa, jako Mike, głównego dewelopera Envy aż do wersji 2.0. Działa podobnie jak oryginalna gnutella, z podobnym systemem połączeń, ale daje potężne możliwości wyszukiwania w unicode'zie razem z rozległymi metadanymi, hashowaniem TigerTree i generalnie duże szybkości połączenia. Sposób dystrybucji plików jest niepodobny do żadnego innego. Na przykład, był daleko przed gnutellą1 w implementacji Partial File Sharing (PFS), systemu który umożliwia użytkownikom z częściowo pobranymi plikami udostępnianie pobranych już części pliku innym pobierającym. Ma również wiele funkcjonalności jakich nie ma żadna inna sieć, Gnutella2 potrafi powiedzieć czy plik został zgłoszony jako fałszywy, niskiej jakości lub w inny sposób bezużyteczny, jak stabilny lub zajęty jest host oraz wyświetla rozległe metadane o pliku - i to tylko w wyniku wyszukiwania pliku. >>>translate>>> Znajdowanie źródeł do plików przy użyciu eD2k i BitTorrent Info Hash można również osiągnąć choć G2 sieci. Są to tylko niektóre z cech G2, który jest całkowicie zdecentralizowana sieć, co oznacza, że nie może być zamknięty, w przeciwieństwie lub eD2k, BitTorrent na przykład.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Gnutella2 zobaczyć swojej oficjalnej G2dn.jpg obecności w Internecie, lub Wikipedia Icon.PNG wejścia Wikipedia.


It also has many features no other network has; Gnutella2 can tell you if the file has been reported as fake, low quality or otherwise unusable, it can tell you how stable or busy the host is, and it displays extensive metadata about a file, just by searching. Finding sources for files using eD2k or BitTorrent info hash can also be accomplished though the G2 network. These are just a few of the features of G2, which is a totally decentralized network, meaning it cannot be shut down, unlike eD2k or BitTorrent, for example.

For more information about Gnutella2 see its G2dn.jpg official web presence, or its Wikipedia Icon.PNG Wikipedia entry.Navigation:     EnvyWiki > Networks and Hashes/pl > Gnutella2/pl